3M Biosan Bochem Brand Buerkle Corning Duran-Group Eppendorf GFL Grant Hamilton Hanna-Instruments Heidolph Hettich HTL IKA Interscience Julabo Kartell Kautex Kern Kimberly-Clark Macherey-Nagel Nalgene Neolab Sartorius Stuart Tork TPP Vitlab Whatman Wheaton WLD-TEC

Firma Bionovo jest bezpośrednim przedstawicielem niemieckich firm:

www.neolab.de

neoLab

Szeroki wybór artykułów niezbędnych w nowoczesnym laboratorium – od drobnych materiałów zużywalnych (probówki, końcówki do pipet, pojemniki na próbki, węże laboratoryjne itp.), po specjalistyczny sprzęt (wagi, pipety, wirówki, mierniki pH, lampy UV, mikroskopy, łaźnie wodne i olejowe, mieszadła, pompy, homogenizatory, refraktometry). NeoLab posiada w swoim bogatym asortymencie wysokiej jakości markowe produkty większości firm wiodących na międzynarodowym rynku laboratoryjnym.


www.biozym.com

Biozym Scientific

Wysokiej jakości materiały zużywalne, jak probówki czy końcówki do pipet, zarówno standardowe, jak i do najbardziej specjalistycznych zastosowań (różne typy końcówek kapilarnych, końcówki z fitrami, silikonowane, ultracienkie probówki do PCR, probówki typu Eppendorf o różnych typach zamknięć). Ponadto oferta firmy obejmuje estetyczne i praktyczne statywy na probówki, kriopudełka itp.


www.mn-net.com

Macherey-Nagel

Gotowe do użycia zestawy do izolacji i oczyszczania DNA i RNA z tkanek roślinnych i zwierzęcych, żywności, prób klinicznych, gleby itp. Zestawy mogą służyć do oczyszczania produktów PCR, preparacji plazmidów, fragmentów z żeli agarozowych, izolacji wirusowego RNA oraz do diagnostyki mikrobiologicznej.


www.biomers.net

Biomers.net

Synteza oligonukleotydów o sekwencji zdefiniowanej przez Klienta. Do wyboru różne skale syntezy oraz stopnie oczyszczania. Duży wybór modyfikacji oraz możliwość podwójnego znakowania oligonukleotydów, wszystko to przy zastosowaniu najnowocześniejszych urządzeń, gwarantujących najwyższą jakość otrzymanych produktów.


www.biolog.de

Biolog

Produkcja narzędzi do badania przekazywania sygnału w komórkach, takich jak cykliczne nukleotydy oraz ich analogi (inhibitory/aktywatory kinaz białkowych A i G, przepuszczalne przez membrany analogi cAMP/cGMP, modulatory kanałów jonowych otwieranych przez cAMP/cGMP, cAMP/cGMP), również te rzadkie oraz synteza niestandardowych mono- di- i tri- fosforanów.


www.jenabioscience.de

Jena Bioscience

Produkty firmy Jena to głównie nukleozydy, nukleotydy i ich syntetyczne analogi, rekombinowane białka, odczynniki do krystalizacji makrocząsteczek biologicznych, enzymy restrykcyjne, polimerazy, fosfatazy, sondy fluorescencyjne, narzędzia do znakowania DNA. Ponadto firma oferuje własny, opatentowany system produkcji rekombinowanego białka (LEXSY – Leischmania Expression System). W asortymencie firmy Jena znajdują się również różnego rodzaju odczynniki do biochemii i biologii molekularnej.


www.seratec.com

Seratec

Gotowe do użycia, szybkie testy do stwierdzania obecności nasienia i krwi ludzkiej oraz testy immunochromatyczne do wykrywania narkotyków w moczu, wykorzystywane w medycynie sądowej. Testy firmy Seratec umożliwiają jakościową i ilościową analizę śladów kryminalistycznych do celów serologii sądowej i chemii.

Kontakt

Adres: ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
Centrala: tel./fax 76 85 05 780
Dział Handlowy: tel. 76 85 05 783
Dział Ofertowania i Marketingu: tel. 76 85 05 786
Dział Przetargów: tel. 76 85 05 790
Zamówienia ogólne: info@bionovo.pl
Zamówienia przetargowe: biuro@bionovo.pl
Zapytania ofertowe i informacje o produktach: marketing@bionovo.pl