3M Biosan Bochem Brand Buerkle Corning Duran-Group Eppendorf GFL Grant Hamilton Hanna-Instruments Heidolph Hettich HTL IKA Interscience Julabo Kartell Kautex Kern Kimberly-Clark Macherey-Nagel Nalgene Neolab Sartorius Stuart Tork TPP Vitlab Whatman Wheaton WLD-TEC

Biolog

Niemiecka firma, zajmująca się produkcją odczynników biochemicznych, stanowiących narzędzia do badania szlaków przekazywania sygnału. Są to m. in.:

• modyfikowane chemicznie analogi cAMP i cGMP o wysokiej czystości i zoptymalizowanych właściwościach pozwalających na zastosowanie w badaniach szlaków przekazywania sygnału,
• analogi nukleozasad (także rzadko spotykane) oraz analogi odpowiadających im nukleozydów stosowane m. in. w badaniach wirusów oraz analizie DNA/RNA,
• mono- ,di- oraz tri-5’-fosforany nukleozydów o wysokiej czystości oraz ich modyfikacje chemiczne i fluorescencyjne, stosowane np. w badaniach białek,
• znakowane fluorescencyjnie nukleotydy cykliczne, stosowane m. in. do wizualizacji miejsc oddziaływań w komórkach,
• analogi cAMP i cGMP immobilizowane na granulkach agarozowych stosowane w chromatografii powinowactwa.

Link: Biolog

Kontakt

Adres: ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
Centrala: tel./fax 76 85 05 780
Dział Handlowy: tel. 76 85 05 783
Dział Ofertowania i Marketingu: tel. 76 85 05 786
Dział Przetargów: tel. 76 85 05 790
Zamówienia ogólne: info@bionovo.pl
Zamówienia przetargowe: biuro@bionovo.pl
Zapytania ofertowe i informacje o produktach: marketing@bionovo.pl