3M Biosan Bochem Brand Buerkle Corning Duran-Group Eppendorf GFL Grant Hamilton Hanna-Instruments Heidolph Hettich HTL IKA Interscience Julabo Kartell Kautex Kern Kimberly-Clark Macherey-Nagel Nalgene Neolab Sartorius Stuart Tork TPP Vitlab Whatman Wheaton WLD-TEC

Jena Bioscience

Firma jest producentem odczynników stosowanych w biochemii i biologii molekularnej. Należą do nich takie produkty, jak:

• nukleozydy, nukleotydy i ich analogi,

• zestawy i odczynniki do PCR, oczyszczania, preparacji i znakowania DNA, drabinki DNA, enzymy restrykcyjne oraz modyfikowane enzymy biorące udział w syntezie i obróbce DNA,

• LEXSY (Leishmania Expression System) – łatwy w obsłudze system ekspresji białek eukariotycznych w bakteriach oraz antybiotyk umożliwiający selekcję szczepów (nourseothricin),

• białka rekombinowane,

• odczynniki stosowane w chromatografii powinowactwa,

• przeciwciała, testy aktywności enzymów, zestawy umożliwiające wykrycie DNaz, RNaz i proteaz w próbkach, cyjanotoksyny i enzymy grzybowe,

• odczynniki do krystalografii makromolekularnej,

• próbki znaczone fluorescencyjnie.

Link: Jena Bioscience

Kontakt

Adres: ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
Centrala: tel./fax 76 85 05 780
Dział Handlowy: tel. 76 85 05 783
Dział Ofertowania i Marketingu: tel. 76 85 05 786
Dział Przetargów: tel. 76 85 05 790
Zamówienia ogólne: info@bionovo.pl
Zamówienia przetargowe: biuro@bionovo.pl
Zapytania ofertowe i informacje o produktach: marketing@bionovo.pl