20 LAT doświadczenia w branży laboratoryjnej. 30.000 PRODUKTÓW w stałej ofercie.

Biolog

Biolog


Biolog to niemiecka firma, zajmująca się produkcją odczynników biochemicznych, stanowiących narzędzia do badania szlaków przekazywania sygnału. Są to m. in.:

• modyfikowane chemicznie analogi cAMP i cGMP o wysokiej czystości i zoptymalizowanych właściwościach pozwalających na zastosowanie w badaniach szlaków przekazywania sygnału,
• analogi nukleozasad (także rzadko spotykane) oraz analogi odpowiadających im nukleozydów stosowane m. in. w badaniach wirusów oraz analizie DNA/RNA,
• mono- ,di- oraz tri-5’-fosforany nukleozydów o wysokiej czystości oraz ich modyfikacje chemiczne i fluorescencyjne, stosowane np. w badaniach białek,
• znakowane fluorescencyjnie nukleotydy cykliczne, stosowane m. in. do wizualizacji miejsc oddziaływań w komórkach,
• analogi cAMP i cGMP immobilizowane na granulkach agarozowych stosowane w chromatografii powinowactwa.

Zapraszamy do odwiedzenia strony producenta w celu zapoznania się z pełną ofertą produktową:
www.biolog.de

W celu przedstawienia Państwu oferty cenowej prosimy wysłać zapytanie ofertowe z numerami katalogowymi odczynników na adres: [email protected]