Klauzula informacyjna Bionovo

Klauzula informacyjna Bionovo

Klauzula informacyjna Bionovo

Szanowni Państwo,
od dnia 25 maja 2018r. w firmie BIONOVO stosujemy RODO – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które zmienia zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Aneta Ludwig prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica.
Email: [email protected]

2. W BIONOVO Aneta Ludwig powołany został Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny: [email protected]

3. W naszym serwisie zbieramy następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko – podczas składania zamówienia, niezbędne do składania zamówień oraz kontaktu;
 • adres instytucji lub firmy – do wysyłki zamówionego towaru;
 • nr telefonu – dane służące do kontaktu w sprawie realizacji zleceń;
 • adres email – za pośrednictwem adresu email wysyłane jest potwierdzenie zamówienia oraz ewentualny kontakt;
 • adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych);
 • cookies – serwis wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb i umożliwienia dokonania zleceń.

4. Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych w poszczególnych celach oraz czas ich przetwarzania są następujące:

 • w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);
 • marketing produktów i usług administratora (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych w sposób zautomatyzowany), pomiary statystyczne (art. 6 ust. 1 lit a);
 • przetwarzanie danych z powodów technicznych dla zachowania ciągłości działania i funkcjonalności serwisu (art. 6 ust. 1 lit f);
 • wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo (art. 6 ust. 1 lit. c);
 • ustalenie obrony i dochodzenie roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi (art. 6 ust. 1 lit. f);
 • tworzenie analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora.

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych do ich przetwarzania i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.
Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę;
 • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem, np. podatkowe;
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

5. Dane osobowe będą pobierane:

 • bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy;
 • z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
 • z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych.

6. Uzyskanych od Państwa danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z serwisem, np. operatorów systemów płatności oraz firm kurierskich i spedycyjnych, które realizują płatności za zakupione w serwisie towary oraz dostarczają zakupione towary do Kupujących, firm hostingowych. W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym z serwisem firmom ograniczona jest do wymaganego minimum.

Wszystkie firmy współpracujące z serwisem, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Państwa danych zobowiązały się do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Nie przechowujemy danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego.

7. Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Państwa nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie planujemy takich działań w przyszłości.

8. Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych:

 • prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych;
 • prawo żądania sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach);
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (w określonych sytuacjach).

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody możecie Państwo dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możecie Państwo dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą one zostać przesłane innemu administratorowi danych.

9. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem na wskazane powyżej dane adresowe lub adres email: [email protected].

10. Jeżeli chcielibyście Państwo zapoznać się ze wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o przeczytanie naszej Polityki Prywatności.

Przejdź do e-sklepu
Kontakt telefoniczny
Kontakt e-mail