Partnerzy

Nasi partnerzy

Eppendorf

Eppendorf produkuje między innymi pipety, systemy pipetujące i końcówki do pipet, wirówki, dozowniki, termomiksery, bioreaktory. Ofertę firmy uzupełniają kompatybilne materiały zużywalne: probówki plastikowe, w tym probówki do PCR, końcówki do pipet oraz płytki testowe i hodowlane. Sprzęt i materiały Eppendorf znajdują również zastosowanie w wielu laboratoriach akademickich i komercyjnych. Bionovo jest autoryzowanym dystrybutorem produktów Eppendorf na terenie Polski.

Sarstedt

Sarstedt oferuje szerokie portfolio produktów do diagnostyki, automatyzacji laboratoriów, sprzętu laboratoryjnego i szpitalnego. Oferta firmy obejmuje produkty do pobierania, transportu oraz przechowywania próbek, probówki, materiały zużywalne do PCR i biologii molekularnej, końcówki do pipet, pipety serologiczne. Ponadto w ofercie Sarstedt znajdują się materiały zużywalne do mikrobiologii i hodowli komórkowej.

neoLab

Szeroki wybór artykułów niezbędnych w nowoczesnym laboratorium – od drobnych materiałów zużywalnych (probówki, końcówki do pipet, pojemniki na próbki, węże laboratoryjne itp.), po specjalistyczny sprzęt (wagi, pipety, wirówki, mierniki pH, lampy UV, mikroskopy, łaźnie wodne i olejowe, mieszadła, pompy, homogenizatory, refraktometry). neoLab posiada w swoim bogatym asortymencie wysokiej jakości markowe produkty większości firm wiodących na międzynarodowym rynku laboratoryjnym.

Biozym

Wysokiej jakości materiały zużywalne, jak probówki czy końcówki do pipet, zarówno standardowe, jak i do najbardziej specjalistycznych zastosowań (różne typy końcówek kapilarnych, końcówki z fitrami, silikonowane, ultracienkie probówki do PCR, probówki typu Eppendorf o różnych typach zamknięć). Ponadto oferta firmy obejmuje estetyczne i praktyczne statywy na probówki, kriopudełka itp.

Macherey-Nagel

Gotowe do użycia zestawy do izolacji i oczyszczania DNA i RNA z tkanek roślinnych i zwierzęcych, żywności, prób klinicznych, gleby itp. Zestawy mogą służyć do oczyszczania produktów PCR, preparacji plazmidów, fragmentów z żeli agarozowych, izolacji wirusowego RNA oraz do diagnostyki mikrobiologicznej.

Biolog

Produkcja narzędzi do badania przekazywania sygnału w komórkach, takich jak cykliczne nukleotydy oraz ich analogi (inhibitory/aktywatory kinaz białkowych A i G, przepuszczalne przez membrany analogi cAMP/cGMP, modulatory kanałów jonowych otwieranych przez cAMP/cGMP, cAMP/cGMP), również te rzadkie oraz synteza niestandardowych mono- di- i tri- fosforanów.

Jena Bioscience

Produkty firmy Jena Bioscience to głównie nukleozydy, nukleotydy i ich syntetyczne analogi, rekombinowane białka, odczynniki do krystalizacji makrocząsteczek biologicznych, enzymy restrykcyjne, polimerazy, fosfatazy, sondy fluorescencyjne, narzędzia do znakowania DNA. Ponadto firma oferuje własny, opatentowany system produkcji rekombinowanego białka (LEXSY – Leischmania Expression System). W asortymencie firmy Jena Bioscience znajdują się również różnego rodzaju odczynniki do biochemii i biologii molekularnej.

Seratec

Gotowe do użycia, szybkie testy do stwierdzania obecności nasienia i krwi ludzkiej oraz testy immunochromatyczne do wykrywania narkotyków w moczu, wykorzystywane w medycynie sądowej. Testy firmy Seratec umożliwiają jakościową i ilościową analizę śladów kryminalistycznych do celów serologii sądowej i chemii.

Przejdź do e-sklepu
Kontakt telefoniczny
Kontakt e-mail