Reklamacje

Strona główna/Reklamacje

Reklamacje

Wszystkie reklamacje prosimy składać pisemnie na adres sklep@bionovo.pl.

Warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest przesłanie uzupełnionego formularza reklamacyjnego, który znajdą Państwo na stronie internetowej.

W niektórych przypadkach konieczne będzie również przesłanie podpisanego oświadczenia o dekontaminacji zwracanego sprzętu.

kontakt telefoniczny

Kontakt e-mail