Reklamacje

Reklamacje

Wszystkie reklamacje prosimy składać pisemnie na adres [email protected].

Warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest przesłanie wypełnionego przez Zgłaszającego reklamację formularza reklamacyjnego, który zostanie Państwu przesłany niezwłocznie po zgłoszeniu.

 

twitter content here
Kontakt telefoniczny
Kontakt e-mail