20 LAT doświadczenia w branży laboratoryjnej. 30.000 PRODUKTÓW w stałej ofercie.

Reklamacje

Strona główna/Reklamacje

Reklamacje

Wszystkie reklamacje prosimy składać pisemnie na adres [email protected].

Warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest przesłanie wypełnionego przez Zgłaszającego reklamację formularza reklamacyjnego, który zostanie Państwu przesłany niezwłocznie po zgłoszeniu.