Podkategorie

Naczynia do hodowli komórkowych – charakterystyka
Naczynia do hodowli komórkowych tj. probówki, kolby i butelki hodowlane pozwalają na wygodne i efektywne prowadzenie hodowli zawiesinowych i adherentnych in vitro, komórkowych i tkankowych.

W tej kategorii prezentujemy również zakrętki i kapsle do szklanych probówek, w których mogą być prowadzone hodowle oraz sterylne butelki na pożywki, które pozwalają na przechowywanie płynnych podłoży do hodowli lub ich składników w odpowiednim stanie. Umożliwia to jak najdłuższe zachowanie przez podłoża wysokiej jakości, dzięki czemu hodowla będzie mogła być prowadzona z zachowaniem najwyższych standardów czystości.
Naczynia do hodowli komórkowych – podział i zastosowanie
Probówki do hodowli – pozwalają na inkubacje mniejszych objętości zawiesin. W niektórych modelach zakrętka jest specjalnie wyprofilowana, co zapobiega toczeniu się probówki po blacie oraz inkubację w pozycji poziomej. Dzięki skali naniesionej na probówki do hodowli możliwe jest szybkie określenie objętości.

Butelki do hodowli – przeznaczone są do prowadzenia hodowli komórkowych zawiesinowych lub adherentnych. W położeniu pionowym lub poziomym dzięki zastosowaniu specjalnych zakrętek z filtrami zapewniona jest wymiana gazowa bez ryzyka zakażenia hodowli. Szyjki butelek są wyprofilowane w taki sposób, aby uniknąć zalania zakrętki i umieszczonego w niej filtra – w sytuacji, kiedy butelka położona jest poziomo. Butelki do hodowli są sterylne. Materiały, z których je wykonano nie są toksyczne dla komórek. Zapewniają ich prawidłowy wzrost oraz optymalną adhezję komórek w przypadku hodowli adherentnej. Wysoka przejrzystość ścianek pozwala na obserwację hodowli komórkowej pod mikroskopem.

Kolby do hodowli – kolby hodowlane umożliwiają prowadzenie hodowli w pozycji pionowej i ich wytrząsanie w wytrząsarce. Dzięki temu medium może pozostawać w ciągłym ruchu. Stosowane są również do przygotowania pożywek i ich przechowywania.

Butelki na pożywki – są to sterylne butelki umożliwiające przechowywanie podłoży do hodowli komórkowych w odpowiednich warunkach i wygodne ich wykorzystywanie w praktyce laboratoryjnej.

Kapsle do probówek hodowlanych – pozwalają na zabezpieczenie zawartości kolby przed zanieczyszczeniem, jednocześnie pozwalając na wymianę gazową.


Kontakt telefoniczny
Kontakt e-mail