Produkty z tej kategorii

Aparaty do destylacji – charakterystyka

Aparaty do destylacji służą do rozdzielania mieszanin cieczy na części składowe przez odparowanie, a następnie skroplenie powstałych par. W ofercie posiadamy wygodne i praktyczne destylarki, służące do uzyskiwania wody destylowanej do celów laboratoryjnych, a także szklane aparatury do destylacji płynów (np. wody, octu, mieszanek alkoholowych, rozpuszczalników organicznych).

Jednym z najbardziej powszechnych zastosowań destylacji w laboratoriach jest otrzymywanie wody destylowanej, czyli wody o wysokiej czystości, która jest oczyszczona z rozpuszczonych w niej składników mineralnych i gazów. Woda destylowana jest niezbędna do analiz chemicznych.

Aparaty do destylacji – podział i zastosowanie

Aparaty do destylacji stosowane są w laboratoriach chemicznych, farmaceutycznych, w służbie zdrowia, a także wszystkich innych jednostkach naukowo-badawczych i gałęziach przemysłu, gdzie potrzebne jest otrzymanie wody destylowanej lub rozdzielenie składowych części innych cieczy.

Destylatory laboratoryjne to urządzenia, które wytwarzają wodę destylowaną na potrzeby pracy analitycznej. Zasada działania takiego destylatora, jest podobna do zasady działania szklanych aparatów do destylacji. Woda jest ogrzewana do wrzenia, a wytworzona w ten sposób para wodna skrapla się na chłodnicy i wypływa z urządzenia jako destylat.


Kontakt telefoniczny
Kontakt e-mail