Podkategorie

Membrany do dializy i akcesoria – charakterystyka

Membrany do dializy i akcesoria takie jak klipsy zamykające do membran oraz uchwyty i lejki do membran to akcesoria wykorzystywane w laboratorium do selektywnego oczyszczania roztworów koloidalnych z substancji niskocząsteczkowych (dializa).

Membrany dializacyjne to specjalnego rodzaju błony półprzepuszczalne, które mają określony rozmiar porów. Cząsteczki próbki, które są większe od porów membrany zatrzymywane są przez jej ściany, natomiast cząsteczki mniejsze swobodnie przez nią przenikają.

Membrany dializacyjne można podzielić ze względu na MWCO. Jest to inaczej granica masy cząsteczkowej membrany do dializy, która określa najmniejszą masę cząsteczkową składnika cieczy dializowanej, który nie będzie skutecznie dyfundować przez błonę. Np. membrana dializacyjna, mająca 10 000 MWCO nie będzie przepuszczać białek o masie cząsteczkowej większej i równej 10 kDa.

Membrany do dializy i akcesoria – zastosowanie

Dializa jest wykorzystywana w wielu jednostkach naukowo-badawczych. Stosuje się ją między innymi do odsalania, zmiany buforu, badań komórkowych, oczyszczania wirusów i pracy z krwią.

W ofercie posiadamy ponadto klipsy zamykające do membran, a także specjalne uchwyty i lejki do membran.


Kontakt telefoniczny
Kontakt e-mail