Produkty z tej kategorii

Bagietki, głaszczki, łyżeczki – charakterystyka

Bagietki, głaszczki, łyżeczki to elementy podstawowego wyposażenia każdego laboratorium.

Bagietki i łyżeczki wykonane ze szkła borokrzemowego posiadają wysoką odporność chemiczną, a także odporność na zmiany temperatury.

Głaszczki są wytwarzane ze szkła, metalu (np. stal nierdzewna) lub plastiku (głaszczki jednorazowe). Głaszczki ze szkła lub metalu, które są autoklawowalne można używać wielokrotnie, jednak wymagają one sterylizacji w płomieniu palnika. Głaszczki jednorazowe są przeznaczone do bezpośredniego użycia, bez konieczności opalania palnikiem.

Łyżeczki wykonane z porcelany także cechuje duża odporność chemiczna na różnego rodzaju substancje, jak i odporność na temperatury do 1000°C.

Bagietki, głaszczki, łyżeczki – podział i zastosowanie

Bagietki i łyżeczki używa się do mieszania lub opróżniania zawartości z pojemników szklanych. Łyżeczki są odpowiednie do precyzyjnego poboru i dozowania prób. Używane są także do naważania substancji.

Głaszczki to sprzęt laboratoryjny, który jest stosowany przy posiewach mikrobiologicznych (metodą powierzchniową), celem równomiernego rozprowadzenia inokulum po podłożu hodowlanym, znajdującego się w szalce Petriego.

Wyróżnia się trzy rodzaje kształtów głaszczek: trójkątne oraz L- i T-kształtne.


Kontakt telefoniczny
Kontakt e-mail