Podkategorie

Pipety miarowe – charakterystyka

Pipety miarowe przeznaczone są do precyzyjnego odmierzania i przenoszenia substancji ciekłych. Występują w postaci rurek szklanych lub plastikowych z nadrukowaną skalą.

Do pobierania i dozowania cieczy  wymagają narzędzia zewnętrznego – potrzebne są dodatkowe końcówki ssące np. smoczki, gruszki lub pompki i pipetory. Niektóre pipety miarowe wyposażone są w tłoki umożliwiające pobieranie cieczy bez konieczności stosowania dodatkowego narzędzia ssącego.

Pipety miarowe – podział i zastosowanie

Wyróżnić można pipety miarowe szklane (wielorazowego użytku) oraz pipety wykonane z tworzywa (zwykle stosowane jednorazowo). Ponadto można je podzielić na: pipety jednomiarowe, pipety wielomiarowe i pipety kapilarne. Dostępne są w wersji sterylnej i niesterylnej.

  • pipety jednomiarowe – rurki dozujące z bańką na środku i pojedynczą podziałką (kreską) ułatwiającą identyfikację objętości cieczy pobranej do pipety. Przeznaczone do pobierania i dozowania jednej, określonej nominalnie objętości.
  • pipety wielomiarowe – rurki dozujące z precyzyjną skalą do pobierania i odmierzania różnych objętości cieczy (zależnie od rodzaju nadrukowanej skali). Z zerem na górze lub z zerem na dole (zależnie od potrzebnego zastosowania).
  • pipety kapilarne – precyzyjne rurki kapilarne heparynizowane (do krwi włośniczkowej) lub nieheparynizowane (do heparynizowanej krwi żylnej). Z cechą pierścieniową do dokładnego określania objętości lub bez cechy pierścieniowej. W ofercie posiadamy ponadto praktyczne przyrządy do pipetowania za pomocą kapilar.


Kontakt telefoniczny
Kontakt e-mail