Produkty z tej kategorii

Jena Bioscience

Jena Bioscience jest producentem odczynników stosowanych w biochemii i biologii molekularnej. Należą do nich takie produkty, jak:

  • nukleozydy, nukleotydy i ich analogi,
  • zestawy i odczynniki do PCR, oczyszczania, preparacji i znakowania DNA, drabinki DNA, enzymy restrykcyjne oraz modyfikowane enzymy biorące udział w syntezie i obróbce DNA,
  • LEXSY (Leishmania Expression System) – łatwy w obsłudze system ekspresji białek eukariotycznych w bakteriach oraz antybiotyk umożliwiający selekcję szczepów (nourseothricin),
  • białka rekombinowane,
  • odczynniki stosowane w chromatografii powinowactwa,
  • przeciwciała, testy aktywności enzymów, zestawy umożliwiające wykrycie DNaz, RNaz i proteaz w próbkach, cyjanotoksyny i enzymy grzybowe,
  • odczynniki do krystalografii makromolekularnej,
  • próbki znaczone fluorescencyjnie.

Bionovo jest wyłącznym dystrybutorem produktów firmy Jena Bioscience na terenie Polski.

Zapraszamy do odwiedzenia strony producenta w celu zapoznania się z pełną ofertą produktową: www.jenabioscience.com

Wszystkie produkty Jena Bioscience są wyceniane na zapytanie. W celu przedstawienia Państwu indywidualnej oferty cenowej prosimy wysłać zapytanie ofertowe z numerami katalogowymi odczynników na adres: [email protected]


Kontakt telefoniczny
Kontakt e-mail