20 LAT doświadczenia w branży laboratoryjnej. 30.000 PRODUKTÓW w stałej ofercie.

Biologia molekularna - Jena Bioscience

Strona główna/Odczynniki/Biologia molekularna - Jena Bioscience

Jena Bioscience

Jena Bioscience jest producentem odczynników stosowanych w biochemii i biologii molekularnej. Należą do nich takie produkty, jak:
• nukleozydy, nukleotydy i ich analogi,
• zestawy i odczynniki do PCR, oczyszczania, preparacji i znakowania DNA, drabinki DNA, enzymy restrykcyjne oraz modyfikowane enzymy biorące udział w syntezie i obróbce DNA,
• LEXSY (Leishmania Expression System) – łatwy w obsłudze system ekspresji białek eukariotycznych w bakteriach oraz antybiotyk umożliwiający selekcję szczepów (nourseothricin),
• białka rekombinowane,
• odczynniki stosowane w chromatografii powinowactwa,
• przeciwciała, testy aktywności enzymów, zestawy umożliwiające wykrycie DNaz, RNaz i proteaz w próbkach, cyjanotoksyny i enzymy grzybowe,
• odczynniki do krystalografii makromolekularnej,
• próbki znaczone fluorescencyjnie.

  • Próbki 5-hydroksymetylo-dCTP DNA mogą być używane, jako kontrola sekwencjonowania lub do pobierania białek wiążących 5hmC z lizatu komórkowego. [ zobacz więcej ]
    Miniatura Nr-Art. Nazwa Objętość Cena nettoIlość
    5-hydroksymetylo-dCTP - nu-932s - 5-hydroxymethyl-dctp - 100-%c2%b5l-100-mm NU-932S5-Hydroxymethyl-dCTP100 µl (100 mM) 618,00 
    -
    +