• Pipety jednomiarowe kl. B. Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. [ zobacz więcej ]
  • Pipety jednomiarowe wykonane z czystego szkła sodowego. Brązowa podziałka. Dokładność - klasa B z oznaczeniem. Kod koloru. Pipety zgodne z normą DIN 12 690. [ zobacz więcej ]
  • Pipety jednomiarowe klasy "AS", skalowane na wypływ (Ex), wykonane ze szkła. Oznaczenia naniesione kolorem niebieskim. Posiadają kolorowe paski kodowe umożliwiające identyfikację objętości pipety. Certyfikat serii. [ zobacz więcej ]
  • Szkło AR®. Skala nanoszona niebieską farbą emaliową Blaubrand®. Klasa AS. Kod barwny. Pipety zgodne z normą DIN 12691. [ zobacz więcej ]

kontakt telefoniczny

Kontakt e-mail