Zestawy NucleoSpin® Plasma XS

Zestawy NucleoSpin® Plasma XS

185,12 3188,69 

Zestawy NucleoSpin® Plasma XS – zestawy do szybkiego izolowania DNA z krwi i surowicy. Pozwalają na odzyskiwanie z wysoką wydajnością pofragmentowanego DNA (większego niż 50 pz) i uzyskiwanie dużych stężeń nawet z rozcieńczonych próbek. Elucja jest możliwa już w 5 μl. Otrzymane DNA jest gotowe do użycia w RT-PCR. Zestawy nadają się idealnie do analizy DNA płodowego z osocza matki oraz do wykrywania markerów nowotworowych w surowicy.

Zobacz inne produkty z kategorii:
Miniatura Nr-art. Nazwa Liczba izolacji Szt./Op. Cena nettoIlość
Zestawy NucleoSpin® Plasma XS - 740900-10 - nucleospin-plasma-xs - 10-izolacji - 1-zestaw 740900.10 / 74090010NucleoSpin® Plasma XS10 izolacji1 zestaw 185,12 
-
+
Zestawy NucleoSpin® Plasma XS - 740900-50 - nucleospin-plasma-xs - 50-izolacji - 1-zestaw 740900.50 / 74090050NucleoSpin® Plasma XS50 izolacji1 zestaw 698,83 
-
+
Zestawy NucleoSpin® Plasma XS - 740900-250 - nucleospin-plasma-xs - 250-izolacji - 1-zestaw 740900.250 / 740900250NucleoSpin® Plasma XS250 izolacji1 zestaw 3188,69 
-
+

Zestawy NucleoSpin® Plasma XS – zestawy do szybkiego izolowania DNA z krwi i surowicy. Pozwalają na odzyskiwanie z wysoką wydajnością pofragmentowanego DNA (większego niż 50 pz) i uzyskiwanie dużych stężeń nawet z rozcieńczonych próbek. Elucja jest możliwa już w 5 μl. Otrzymane DNA jest gotowe do użycia w RT-PCR. Zestawy nadają się idealnie do analizy DNA płodowego z osocza matki oraz do wykrywania markerów nowotworowych w surowicy.

_Instruction NucleoSpin cfDNA XS

Numer produktu Karta charakterystyki Numer produktu Karta charakterystyki
740900.10 Karta charakterystyki 740900.50 Karta charakterystyki
740900.250 Karta charakterystyki
GHS02 GHS05 GHS07 GHS08
substancje łatwopalne substancje korodujące
metale, substancje żrące
substancje drażniące substancje rakotwórcze
/mutagenne
Kontakt telefoniczny
Kontakt e-mail