Zestawy NucleoSpin® RNA/Protein

Zestawy NucleoSpin® RNA/Protein

366,60 1652,14 

Zestawy NucleoSpin® RNA/Protein umożliwiają jednoczesną izolację RNA i białka z próbek. Podział próbek nie jest wymagany, ponieważ frakcja zawierająca RNA i frakcja zawierająca białka po izolacji są możliwe do odróżnienia. Zestaw pozwala z dużą wydajnością uzyskać białka (niezależnie od lokalizacji, modyfikacji, wielkości itp.) i RNA o znacznej integralności.

Zobacz inne produkty z kategorii:
Miniatura Nr-art. Nazwa Liczba izolacji Szt./Op. Cena nettoIlość
Zestawy NucleoSpin® RNA/Protein - 740933-10 - nucleospin-rnaprotein - 10-izolacji - 1-zestaw 740933.1074093310NucleoSpin® RNA/Protein10 izolacji1 zestaw 366,60 
-
+
Zestawy NucleoSpin® RNA/Protein - 740933-50 - nucleospin-rnaprotein - 50-izolacji - 1-zestaw 740933.5074093350NucleoSpin® RNA/Protein50 izolacji1 zestaw 1652,14 
-
+
Zestawy NucleoSpin® RNA/Protein - 740933-250 - nucleospin-rnaprotein - 250-izolacji - 1-zestaw 740933.250740933250NucleoSpin® RNA/Protein250 izolacji1 zestaw Cena na zapytanie
-
+

Zestawy NucleoSpin® RNA/Protein umożliwiają jednoczesną izolację RNA i białka z próbek. Podział próbek nie jest wymagany, ponieważ frakcja zawierająca RNA i frakcja zawierająca białka po izolacji są możliwe do odróżnienia. Zestaw pozwala z dużą wydajnością uzyskać białka (niezależnie od lokalizacji, modyfikacji, wielkości itp.) i RNA o znacznej integralności. Zestaw zawiera także DNazę oraz NucleoSpin® Filters, dzięki czemu otrzymujemy RNA wysokiej jakości, wolne od DNA.
Łatwe oznaczenie ilości białek otrzymanych za pomocą tej procedury jest możliwe przy uzyciu osobnego produktu MACHEREY-NAGEL Protein Quantification Assay.
Otrzymane RNA można wykorzystać w określaniu profilu ekspresji genów, doświadczeniach z siRNA, analizie organizmów transgenicznych oraz w procedurze drug screening.

GHS02 GHS07 GHS08
substancje łatwopalne substancje drażniące substancje rakotwórcze
/mutagenne

 

Numer produktu Karta charakterystyki
740933.10 Karta charakterystyki
740933.50 Karta charakterystyki
740933.250 Karta charakterystyki
Kontakt telefoniczny
Kontakt e-mail