Biolog

Biolog

Biolog to innowacyjna i naukowo zorientowana niemiecka firma specjalizująca się w produkcji odczynników biochemicznych do badania szlaków przekazywania sygnału. Biolog, również we współpracy z grupami badawczymi, prowadzi ciągłe badania nad nowatorskimi, specyficznymi modulatorami enzymów reagującymi na cykliczne nukleotydy. Doprowadziły one do powstania kilku ogólnie przyjętych narzędzi do badań nad szlakami przekazywania sygnałów, takich jak inhibitory PKA i PKG, a także antagoniści specyficzni dla EPAC.

Bionovo jest wyłącznym dystrybutorem produktów firmy Biolog na terenie Polski.

Biolog koncentruje swoje działania na:

  • syntezie nukleotydów, szczególnie analogów cAMP i cGMP, które są modulatorami odpowiednich kinaz, fosfodiesteraz, kanałów jonowych, itp.;
  • opracowaniu rzadkich agonistów i antagonistów cAMP i cGMP o wysokiej czystości, różniących się przenikaniem przez błony, specyficznością receptora i selektywnością izoenzymu kinazy lub znakowanych fluorescencyjnie;
  • chromatografii powinowactwa – żele ze strukturami ligandów stabilnymi względem PDE (fosfodiesterazy) – analogi cAMP i cGMP immobilizowane na granulkach agarozowych;
  • syntezie niestandardowych mono-, di- i trinukleotydów, w tym znakowanych fluorescencyjnie;
  • opracowaniu analogów nukleozasad oraz analogów odpowiadających im nukleozydów, które są stosowane w badaniach wirusów oraz analizie kwasów nukleinowych.

Zapraszamy do odwiedzenia strony producenta w celu zapoznania się z pełną ofertą produktową: www.biolog.de
Produkty firmy Biolog wyceniamy dla Państwa na zapytanie. Zapytania ofertowe z numerami katalogowymi producenta prosimy przesyłać na adres: [email protected]


Kontakt telefoniczny
Kontakt e-mail