Lyphan

  • Paski Lyphan nadają się szczególnie do pomiarów w mętnych i barwnych roztworach wodnych. Papierki impregnowane są zależnymi od pH roztworami barwnikowymi. [ zobacz więcej ]

kontakt telefoniczny

Kontakt e-mail